Hvilke typer forløb tilbyder vi?

Der findes flere muligheder for virksomhedsforløb: Job med løntilskud, virksomhedspraktik og snusepraktik.

Der kan være forskellige formål med et virksomhedsforløb. Det kan tjene til en afklaring af borgerens arbejdsevne eller af uddannelsesvej. Det kan også handle om at blive opkvalificeret til nye faglige opgaver eller at træne sociale kompetencer.

Om ansættelse med løntilskud

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Man kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Der gælder forskellige regler for private og offentlige virksomheder. Der er også særlige regler for eksempelvis nyuddannede, handicappede og personer på sygedagpenge.

Generelt skal man have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Man kan som hovedregel være i løntilskud hos samme arbejdsgiver i 6 måneder.

Om virksomhedspraktik

Formålet med en virksomhedspraktik er at afklare den lediges beskæftigelsesmål samt at opkvalificere den ledige, så han eller hun nemmere kan få job.

Ledige, der kommer i virksomhedspraktik, har overordnet set behov for at få styrket faglige, sociale og/eller sproglige færdigheder. Det kan også være borgere, der er godkendt til et fleksjob, og som har brug for indslusning i et sådant.

Virksomhedspraktik er som hovedregel á 3-6 måneder varighed.

Om snusepraktik

En snusepraktik er et kortvarigt forløb af 1-4 ugers varighed. Formålet er, at den ledige får en fornemmelse af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og får stiftet bekendtskab med arbejdsopgaverne indenfor et bestemt fagområde.

Virksomhedsbesøg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum