Springbræt støtter ledige borgere i Københavns-området i at blive integreret på det almindelige arbejdsmarked – til glæde for virksomheder, borgere og samfundet som helhed. Læs mere om de forskellige forløbstyper her.

Hvordan samarbejder vi med virksomheden?

Inden virksomheden møder kandidaten, har Springbræt forberedt borgeren til jobstart. Vi har også arbejdet systematisk med at matche borgeren til den rigtige branche, den rigtige virksomhed og det rigtige job.

Når en borger skal matches med et job og en virksomhed er det vigtigt, at borgeren er en aktiv medspiller, der har indflydelse på og ejerskab for det forestående virksomhedsforløb.

Det gode jobmatch handler om at finde en branche og et job, som opleves velkendt og trygt; noget, som allerede mestres. Tankegangen bag det gode jobmatch illustreres i nedenstående model: