Fleksjobvisiterede borgere

Alle tilbud til fleksjobvisiterede borgere har fokus på, så effektivt som muligt, at understøtte borgerens vej mod ansættelse i fleksjob. Dette gælder uanset, om vejen er direkte, eller består af opdelte distancer og med fokus på borgerens personlige udviklingsmål.

Alle borgere tilknyttes fra start en konsulent, som gennem individuelle samtaler og opfølgningsmøder med virksomheder og andre samarbejdspartnere sikrer den beskæftigelsesrettede udvikling.

Når et forløb afsluttes, rapporterer konsulenten, med udgangspunkt i de udviklingsmål, der er opstillet for borgeren, de aktiviteter, som borgeren har gennemført eller forsøgt gennemført, og resultaterne af forløbet, herunder skånehensyn og arbejdsintensitet samt borgerens udvikling hen i mod beskæftigelse. Borgerens bemærkninger og eventuelle kommentarer inddrages altid i rapporteringen, ligesom borgerens CV vedlægges.

Der henvises til vores kursuskatalog (pdf) for info om hold- og gruppetilbud.

Spørgsmål til bookning kan rettes til:

Lotte Thomsen
21 48 60 56
Springbræts sekretariat
33 32 59 99
Fleksjob Caféen – Fleksjobspor A

Målgruppen er borgere, som vurderes at kunne påbegynde et fleksjob ved egen kraft eller med nogen støtte. Formålet er, at borgeren hurtigst muligt ansættes i fleksjob samt at motivere og støtte borgeren i at fastholde dette. Hvis borgeren ikke ansættes, etableres der – inden for forløbsvarigheden – praktik med mål om efterfølgende ansættelse i fleksjob.

Opera ID 144-4509
Projekt nr. 0011

Link til PDF

Individuelt tilrettelagt fleksjobformidling – Fleksjobspor B

Målgruppen er borgere, som har brug for helhedsorienteret og koordineret støtte for at nå målet om fleksjob. Forløbet er på 13 uger, hvor timetallet for borgers ugentlige fremmøde i bestillingen skal svare til timetal/ugentlig arbejdskapacitet, fastsat i borgerens fleksjobbevilling. Formålet er at hjælpe borgeren nærmere et fleksjob ved at yde en helhedsorienteret og koordineret støtte samt at etablere virksomhedspraktik, som optimerer mulighederne for efterfølgende fleksjobansættelse.

Opera ID 144-4512
Projekt nr. 0010

Link til PDF

Revurderingsforløb via virksomhedsspor A, B og C

Revurderingsforløb bookes i et af de 3 virksomhedsspor. Valg af spor afhænger af, hvilket timetal, der er fastsat for borgerens forventede ugentlige arbejdskapacitet i deres fleksjob-bevilling.

Opera ID ???
Projekt nr. ???

Link til PDF

Intensivt revurderingsforløb

Målgruppen for intensiv revurdering af fleksjobberettigelse, som etableres i virksomhedsspor A, er borgere med et fastsat timetal på 13 timer og derover i ugentlig arbejdskapacitet. Generelt er målgruppen i virksomhedsspor A karakteriseret ved, at det er borgere, der med få støtteforanstaltninger kan fungere på arbejdsmarkedet.

Opera ID 144-3071
Projekt nr. 0016

Link til PDF

Individuelt tilrettelagt revurderingsforløb

Målgruppen for individuelt tilrettelagt revurdering af fleksjobberettigelse, som etableres i virksomhedsspor B, er borgere med et fastsat timetal på 6 – 12 timer i ugentlig arbejdskapacitet. Generelt er målgruppen i virksomhedsspor B karakteriseret ved, at det er borgere, der skal introduceres til at være på en virksomhed og som samtidig har behov for støtteforanstaltninger parallelt med virksomhedsindsatsen.

Opera ID 144-3067
Projekt nr. 0014

Link til PDF

Håndholdt revurderingsforløb

Målgruppen for håndholdt revurdering af fleksjobberettigelse, som etableres i virksomhedsspor C, er borgere med et fastsat timetal på 5 timer og derunder i ugentlig arbejdskapacitet. Generelt er målgruppen i virksomhedsspor C karakteriseret ved, at det er borgere med komplekse og ofte uklare problemstillinger, som alle har brug for en understøttende indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det håndholdte revurderingsforløb har til formål at stabilisere borgerens livssituation, så denne bliver klar til virksomhedspraktikken.

Opera ID 144-3029
Projekt nr. 0013

Link til PDF

Fastholdelsesmentor

Forløbene i Fleksjobspor A og B kan suppleres med fastholdelsesmentor for at sikre optimal støtte under virksomhedspraktik, med henblik på at optimere støtte og fokus på borgerens efterfølgende fastholdelse på arbejdspladsen i et konkret fleksjob. Fastholdelsesmentoren opgave er typisk at støtte op om forhold, der kan udgøre en risiko for, at borgeren frafalder sit aktive beskæftigelsestilbud.

Opera ID 144-3019
Projekt nr. 0009

Link til PDF